Styrelsen SDK

 • Ordf. - Frank Andresen
 • V. Ordf. - Jonny Nilsson
 • Kassör - Göte Hansson
 • Sekr. - Göran Lindström
 • Ledamot - Roy Olsen
 • Ledamot - Göran Kjellberg
 • Suppl. - Rune Andesson
 • Suppl. - Mia Alexandersson
 • Rev. - Bo Matterud
 • Rev Supp. - Bo Rohden
 • Musikl. - Göran Kjellberg
 • Stand in - Frank Andresen
 • Valb. - Svante Olsson
 • Valb. - Sven Erik Albinsson